گیج فشار اشکرافت

گیج فشار اشکرافت آلمان

رنج 0-4 بار

صفحه 100 میلی متر

کانکشن 1/2 از زیر

جنس بدنه استیل 316

مشخصات فنی

رنج 0-4 بار

صفحه 10 سانتی متر

کانکشن از زیر

برند